09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก

Here is an index of tunes 09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก very best that any of us inform as well as demonstrate to your account. We find many songs 09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก although all of us simply present your tunes that we imagine would be the finest songs.

Your tune 09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก is merely intended for test considering such as the music you need to find the initial cd. Support this vocalist by buying the original dvd 09 อะไรคือนิมิตรของสมถะก so the singer can offer the top music and continue working.

1 สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,299 Downloaded: 14,317 Played: 30,436 Filesize: - Duration: 23:13

2 ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา 1/2.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 342 Downloaded: 10,727 Played: 83,332 Filesize: - Duration: 9:49:45

3 เมื่อเกิดนิมิต. จะทำอย่างไร? ".ธรรมะ. พระครูเกษมธรรมทัต ".MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,459 Downloaded: 14,673 Played: 378 Filesize: - Duration: 13:54

4 ศัตรูของการภาวนา :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๑ ไฟล์ 610113a ซีดี ๗๔.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,624 Downloaded: 18,588 Played: 20,252 Filesize: - Duration: 33:35

5 วิธีเลือกสมถกรรมฐานที่เหมาะสมกับเรา โดยหลวงพ่อปราโมทย์.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 790 Downloaded: 17,187 Played: 3,507 Filesize: - Duration: 10:29

6 "ทำอย่างไร.. เมื่อเกิดนิมิต " พระครูเกษมธรรมทัต สุรศักดิ์ เขมรํสี.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,600 Downloaded: 13,957 Played: 2,053 Filesize: - Duration: 14:01

7 *ปฏิบัติ สมถะ- วิปัสสนา #1 เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ฉบับที่ ๑๕ อ่านโดยภิกขุ เอเอ อธิจิตโต.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 6,936 Downloaded: 12,807 Played: 15,688 Filesize: - Duration: 4:53:47

8 3. การฝึก สมถะ วิปัสสนา กรรมฐาน สมเด็จพระญาณสังวร.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,380 Downloaded: 16,789 Played: 3,017 Filesize: - Duration: 40:00

9 อานาปานสติ คือ สมถะ วิปัสสนา.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,129 Downloaded: 19,648 Played: 43,029 Filesize: - Duration: 30:13

10 การพัฒนาจิตใจ : งานที่หนึ่งคือสมถกรรมฐาน โดยหลวงพ่อปราโมทย์.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,939 Downloaded: 13,124 Played: 1,200 Filesize: - Duration: 13:54

11 บทที่ ๗ ดูจิตอย่างไรเป็นสมถะ อย่างไรเป็นวิปัสสนา.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,954 Downloaded: 11,967 Played: 1,050 Filesize: - Duration: 1:57

12 มรรคมีองค์แปด ย่อเหลือ 2 คือ สมถะ วิปัสสนา สมถะหายไปแล้ว.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,301 Downloaded: 12,575 Played: 41 Filesize: - Duration: 1:40

13 สมาธิ สมถะ วิปัสสนา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,257 Downloaded: 12,053 Played: 191,391 Filesize: - Duration: 1:28:46

14 การเจริญสมถะและวิปัสสนา 3/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 339 Downloaded: 12,091 Played: 1,967 Filesize: - Duration: 1:04:41

15 ปฏิบัต สมถะ วิปัสสนา 2/2.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,537 Downloaded: 12,488 Played: 33,830 Filesize: - Duration: 9:17:22

16 เคล็ดลับของสมาธิ เคล็ดลับของสมถะ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,444 Downloaded: 13,387 Played: 98 Filesize: - Duration: 4:03

17 13 สมถะ สมาธิ วิปัสสนา และ แนวทางการปฏิบัติ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,236 Downloaded: 11,371 Played: 2,661 Filesize: - Duration: 4:59

18 สมถะวิปัสสนาปัญหา.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,047 Downloaded: 12,376 Played: 2,577 Filesize: - Duration: 53:31

19 มาทำ สมถะ วิปัสสนา แบบพระพุทธเจ้า กันดีกว่า.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 65 Downloaded: 17,819 Played: 332 Filesize: - Duration: 5:51